Ord og alder | De svære ord | Mellem biblioteker... | Om

Hvad interesserer lånere i forskellige aldre?

Beskrivelse

Disse kurver visse hvilke emner forskellige danske lånere interesserer sig for baseret på lånerens alder: Ordene fra de udlånte bøgers og andre materials titel er talt op for hver enkelt alder og andelen af ord for hvert alder er vist for nogle af de oftest forekommende titelord. Det er ikke emne-ordene som bøgene er rubriceret under der er talt op. Derudover er en række almindelige danske såvel som engelske ord såsom "og", "en" og "the" ikke medtaget i statistikken.

Til eksempel toppen ordet "børn" midt i tyverne. Man må formode at det enten er forældre, der søger information om fødsel eller det er personer under en uddannelse til arbejde med børn der låner lærebøger.

Ordet "Danmark" topper i slutningen af teenage-årene. Det er nok unge i en ungdomsuddannelse der låner bøger i forbindelse med et samfundsfag i deres studie.

Ordet "potter" er fra Harry Potter (ordet "Harry" er lige så ofte forekommende). Det er det titelord som fremtræder mest markant i nogle af teenage-årene. "Potter" falder igen mod alderen 30, men besynderligt nok stiger så igen for at have en lille top mellem 40 og 45 år. Jeg forestiller mig at det er forældre der låner Harry Potter bøger til deres børn.

Ordet "kærlighed" har en hos teenagere fra 13 til 16 år, mens "sex" toppen ved 16-årsalderen.

Blandt de bøger ældre mennesker låner forekommer ordet "liv" oftest.

Bemærk man skal tænde og slukke de individuelle ord ved at trykke på cirklerne øverst til højre.

For at undersøge hvilke titler der er mest lånt i de forskellige aldersgruppe se David Tolnem's hjemmeside.