Finn Årup Nielsen


OUTLOANDK
Visualisering af DBC's udlånsdata. Dette websted var lavet i forbindelse med HACK4DK 2014 med hjælp fra David Tolnem.
Littar — Litteratur radar
Danmarkskort over handlingssteder i litterære værker med småcitater fra værker og link til DBC's bibliotek.dk søgeservice.
HACK4DK 2015
Analyse af motiver i danske kunstværker. Dette websted var lavet i forbindelse med HACK4DK 2015. En IPython Notebook viser beregningerne.
Vores Kunst 2016
Network of Danish artist student-teacher relationships with indication of membership of the board of States Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum
HACK4DK 2016
A-frame scene of Charlottenborg study September 1841 with works of Professor Eckersberg and the two Smith and Henriques.
HACK4DK 2017
Virtual Gallery of Denmark